mrf-lupin

Företaget

MRF ansluten verkstad

Det är skillnad på bilverkstad och bilverkstad. Det finns en grundtrygghet i verkstäder med MRFs symbol på entrédörren. Den sexkantiga symbolen för Motorbranschens Riksförbund talar om att det är en bilverkstad som utför jobbet fackmannamässigt och med MRF-Garanti. Våra bilverkstäder arbetar efter Verkstadens Reparationsvillkor och skulle en tvist uppstå så följer de alltid Allmänna reklamationsnämdens beslut.

MRF Verkstad

Lupin Motor certifierad

Programmet är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram av de tjänster som försäkringsbolaget upphandlar av anlitade verkstäder. Villkoren styrs mot avtalsvillkoren mellan verkstad och försäkringsbolag. De i programmet ingående delmomenten anpassas så långt det är möjligt, i linje med kraven i moderna kvalitetsledningssystem.

Programmet är ”levande” och kommer över tid utökas till att omfatta samtliga avtalsvillkor.

Därmed är de en del i försäkringsbolagets leverantörsutveckling för att uppnå och säkerställa bästa möjliga effektivitet, kvalitet, säkerhet och miljöprestanda för dessa tjänster, så att felaktiga och potentiellt farligt utförda skadereparationer undviks.

Lupin Motor certifierad verkstad